Roger Fisher

Chuyên mục tổng hợp [Review & Trích dẫn] các tác phẩm của tác giả Roger Fisher.

Tác giả Roger Fisher

– Roger Fisher là giảng viên môn Đàm phán tại khoa Luật, Đại học Harvard, được phong danh hiệu Giáo sư Danh dự ngành Luật của thành phố Williston, Giám đốc Dự án Hoạch định Chiến lược Đàm phán của Harvard, chuyên gia đàm phán về hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột quốc tế, cũng là người hoạt động tích cực trong ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

– Roger Fisher tốt nghiệp cử nhân ngành Luật tại Đại học Harvard năm 1943 sau đó làm việc với vai trò một luật sư. Năm 1958 trở thành giáo sư Luật cũng tại ngôi trường danh giá này và trở thành giảng viên từ năm 1958-1992.

– Những năm 1980 – 1990, Roger Fisher cùng cộng sự đã giảng dạy và cố vấn cao cấp về đàm phán và xung đột quốc tế bao gồm các tiến trình hòa bình, các cuộc khủng hoảng con tin, các cuộc đàm phán ngoại giao, các cuộc đàm phán và tranh chấp thương mại và pháp lý.

– Ông đã dành 40 năm cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu, viết sách và giảng dạy về đàm phán. Ông là người đã phát triển khái niệm đàm phán dựa trên mối quan tâm hàng đầu và là nhân vật lẫy lừng, góp rất nhiều công sức vào công cuộc giải quyết các mối bất đồng, từ những vụ tranh chấp thương mại cho tới những cuộc xung đột chính trị trên trường quốc tế.

Thương Lượng Không Nhân Nhượng – William Ury, Roger Fisher và Bruce Patton

Trích dẫn sách Thương Lượng Không Nhân Nhượng - William Ury, Roger Fisher và Bruce Patton

Thương lượng không nhân nhượng đã giúp hàng triệu người học cách thương lượng tốt hơn. Một trong những văn bản kinh doanh chính của thời hiện đại, nó dựa trên công việc của Dự án Đàm phán Harvard, một nhóm giao dịch với tất cả các cấp độ đàm phán và giải quyết xung đột.

Đọc thêm »