Leil Lowndes

Chuyên mục tổng hợp [Review & Trích dẫn] các tác phẩm của tác giả Leil Lowndes.

Tác giả Leil Lowndes

 

– Leil Lowndes là một trong những chuyên gia về nghệ thuật giao tiếp có uy tín trên trường quốc tế. Bà còn là cố vấn công ty Applause, Inc. và là tác giả của những cuốn sách best seller trên toàn thế giới.

 

– Leil Lowndes đã cống hiến cả cuộc đời của mình để giúp các khán giả và độc giả có được những kỹ năng giao tiếp hiệu quả hơn trong kinh doanh, cuộc sống và tình yêu. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau: How to Talk to Anyone, How to Instantly Connect with Anyone, Good-bye to Shy, How to Be a People Magnet.