Tác Giả

Chuyên mục tổng hợp các tác phẩm theo Tác giả

Ngày Mai – Hữu Loan

Ngày Mai - Hữu Loan

Bài thơ: Ngày Mai Khi nắng chiều tắt thở Trên hàng cau úa vàng Bóng từng đoàn nạng gỗ Đi kêu trên đường làng Đàn ai Trong chiều tàn Tiếng âm rơi Tan vỡ Có đêm dư hưởng về Xa thẳm Em đến Mồ xưa biếc cỏ vàng Em hiền như chị Mắt ngời xanh lam Em mang trong tóc …

Đọc thêm »