Truyện Ngắn – Tản Văn – Tạp Văn

Chuyên mục tổng hợp [Review & Trích dẫn] các cuốn Truyện Ngắn – Tản Văn – Tạp Văn

Đôi Mắt – Nam Cao

Trích dẫn sách Đôi mắt - Nam Cao

Tập truyện ngắn Đôi Mắt - Nam Cao phê phán cách nhìn đời, nhìn người lệch lạc, khinh miệt, lối sống ích kỷ và bàng quan của một trí thức đối với kháng chiến, đồng thời biểu dương một lớp trí thức, văn nghệ sĩ có một cái tâm đẹp, gắn bó với nhân dân, tích cực tham gia sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đọc thêm »

Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng – Nguyễn Nhật Ánh

Trích dẫn sách Người quảng đi ăn mì quảng - Nguyễn Nhật Ánh

"Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng" của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ luận bàn về mì Quảng, mà nói đủ mọi thứ trên trời dưới bể. Từ món ăn đến thư pháp, từ sân khấu đến điện ảnh, từ chuyện ở nhà đến chuyện cơ quan, từ chuyện siêu thị đến chuyện phố xá, từ chuyện Sài Gòn đến chuyện miền Tây

Đọc thêm »