Sách Kinh Tế Học

Chuyên mục tổng hợp [Review & Trích dẫn] các cuốn Sách Kinh Tế Học

Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Jim Collins

Trích dẫn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins

Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins là cuốn sách quản trị kinh doanh kinh điển, nằm trong số 20 tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị trong vòng 20 năm qua theo bình chọn của Tạp chí Forbes. Cuốn sách đưa ra một mô hình để chuyển một công ty chỉ ở mức bình thường, hay ở mức tốt, thành một công ty vĩ đại.

Đọc thêm »