Tài Chính – Tiền Tệ

Chuyên mục tổng hợp [Review & Trích dẫn] các cuốn sách Tài Chính – Tiền Tệ

Giao Dịch Lớn – The Big Trade – Peter Pham

Trích dẫn sách Giao Dịch Lớn - The Big Trade - Peter Pham

"Giao Dịch Lớn - The Big Trade" cung cấp cho bạn một hệ thống công cụ giao dịch dựa trên nền tảng khoa học thống kê, sẽ giúp các bạn có thể an tâm hơn trong các quyết định lựa chọn thời điểm giao dịch dựa trên việc hiểu và sử dụng khéo léo các con số thống kê phản ánh kiểu biến động giá của cổ phiếu trong quá khứ.

Đọc thêm »