Lưu trữ thẻ:con người

Hạnh Phúc Tại Tâm – OSHO

Trích dẫn sách Hạnh Phúc Tại Tâm - OSHO

Hạnh phúc trong tập sách "Hạnh Phúc Tại Tâm" không được định nghĩa, không có lý thuyết. Mỗi câu chuyện Osho kể với chúng ta đều giống như một thứ nước cất được tinh lọc từ một tâm hồn rất đỗi hiền minh, giàu yêu thương và trắc ẩn...

Đọc thêm »

Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Jim Collins

Trích dẫn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins

Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins là cuốn sách quản trị kinh doanh kinh điển, nằm trong số 20 tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị trong vòng 20 năm qua theo bình chọn của Tạp chí Forbes. Cuốn sách đưa ra một mô hình để chuyển một công ty chỉ ở mức bình thường, hay ở mức tốt, thành một công ty vĩ đại.

Đọc thêm »

Tìm Lại Chính Mình – Thích Thánh Nghiêm

Trích dẫn sách Tìm Lại Chính Mình - Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

"Tìm Lại Chính Mình" là một trong những tác phẩm hay của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, liên quan mật thiết đến đời sống tâm linh của con người hiện đại. Là bậc thầy hướng dẫn đời sống tâm linh, pháp sư không chỉ bàn luận đến thành công và trưởng thành của mỗi cá nhân mà còn mở rộng tầm nhìn cho mỗi người....

Đọc thêm »

An Lạc Từ Tâm – Thích Thánh Nghiêm

Trích dẫn sách An Lạc Từ Tâm - Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

An Lạc Từ Tâm - Những lời khai ngộ vàng ngọc của Hòa thượng Thánh Nghiêm sẽ cho chúng ta thấy, hạnh phúc không đơn thuần chỉ là những phản ứng tâm lí đối với ngoại cảnh mà nó có được do sức mạnh của tâm từ bi và ánh sáng trí tuệ soi đường giúp chúng ta có thái độ sống tốt đẹp.

Đọc thêm »