Benjamin Graham

Chuyên mục tổng hợp tất cả các tác phẩm của tác giả Benjamin Graham. Benjamin Graham (8 tháng 5 năm 1894 – 21 tháng 9 năm 1976) là một nhà kinh tế học, doanh nhân và là nhà đầu tư nổi tiếng và chuyên nghiệp người Anh-Mỹ. Không những thế, Graham được coi là người khai sinh ra trường phái đầu tư giá trị.

Tác giả Benjamin Graham

Ông bắt đầu giảng dạy về trường phái này tại Trường Columbia vào năm 1928 và sau đó cộng tác với David Dodd xuất bản cuốn sách nổi tiếng Phân tích chứng khoán (Security Analysis). Học trò của Benjamin bao gồm: Warren Buffett, William J. Ruane, Irving Kahn, Walter J. Schloss và những người khác. Warren Buffett mô tả ông là người có ảnh hưởng lớn thứ hai trong cuộc sống của mình. Thậm chí, Warren Buffet và Irving Kahn có lấy họ Graham làm tên đệm cho con trai của mình là Howard Graham Buffett và Thomas Graham Kahn.

Sau khi Benjamin Graham tốt nghiệp Đại học Columbia vào năm 1914 (năm ông 20 tuổi), ông bắt đầu sự nghiệp của mình trên đường Wall, cuối cùng ông thành lập quan hệ đối tác Graham-Newman. Sau khi thuê cựu sinh viên của mình và người quản lý tương lai của Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ông đã giảng dạy các vị trí tại trường cũ của mình, và sau đó tại trường quản lý Anderson tại Đại học California, Los Angeles.