Jim Collins

Chuyên mục tổng hợp [Review & Trích dẫn] tất cả các tác phẩm của tác giả Jim Collins.

Tác giả Jim Collins

James C. “Jim” Collins (sinh năm 1958) là một nhà nghiên cứu, tác giả, diễn giả và nhà tư vấn người Mỹ, tập trung vào chủ đề quản lý kinh doanh, tính bền vững và tăng trưởng của công ty.

Jim Collins là tác giả và đồng tác giả của bốn cuốn sách, bao gồm cả cổ điển xây dựng để cuối, một trận đấu trên Business Week danh sách bán chạy nhất trong hơn sáu năm, và đã được dịch ra 29 ngôn ngữ. Tác phẩm của ông đã được giới thiệu trong tạp chí Fortune, The Wall Street Journal, Business Week, Harvard Business Review, và Fast Company.

Thúc đẩy bởi một sự tò mò không ngừng, Jim Collins bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của mình trên giảng viên tại Khoa Kinh doanh Sau đại học của Đại học Stanford vào năm 1988, nơi ông nhận được Giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc vào năm 1992.

Ông đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, Vượt lên trên tinh thần doanh nhân: Biến doanh nghiệp của bạn thành một công ty vĩ đại lâu dài, đồng tác giả với William C. Lazier, vào năm 1992.

Ông đã xuất bản cuốn sách bán chạy đầu tiên của mình là Build To Last , đồng tác giả với Jerry Poras, vào năm 1994.

Năm 1995, ông thành lập một phòng thí nghiệm quản lý ở Boulder, Colorado, nơi ông bây giờ tiến hành nghiên cứu và giảng dạy giám đốc điều hành của các thành phần doanh nghiệp và xã hội. Trong thời gian đó, Collins là giám đốc điều hành cấp cao của CNN International, đồng thời làm việc với các tổ chức thuộc lĩnh vực xã hội, chẳng hạn như:  Johns Hopkins School of Medicine, the Girl Scouts of the USA, the Leadership Network of Churches, the American Association of K-12 School Superintendents, and the United States Marine Corps.

Ngoài ra, Jim Collins là một nhà leo núi đá cuồng nhiệt và đã thực hiện ascents một ngày của North Face của Half Dome và các tuyến đường mũi trên mặt Nam của El Capitan ở Yosemite Valley.

Từ Tốt Đến Vĩ Đại – Jim Collins

Trích dẫn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins

Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins là cuốn sách quản trị kinh doanh kinh điển, nằm trong số 20 tác phẩm có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị trong vòng 20 năm qua theo bình chọn của Tạp chí Forbes. Cuốn sách đưa ra một mô hình để chuyển một công ty chỉ ở mức bình thường, hay ở mức tốt, thành một công ty vĩ đại.

Đọc thêm »