Lưu trữ thẻ:thay đổi cuộc sống

Thay Đổi Cuộc Sống Với Nhân Số Học – Lê Đỗ Quỳnh Hương

Trích dẫn sách Thay Đổi Cuộc Sống Với Nhân Số Học - Lê Đỗ Quỳnh Hương

Thay Đổi Cuộc Sống Với Nhân Số Học - Sách bao gồm các kiến thức về ba thể trong một con người, con số chủ đạo, biểu đồ ngày sinh, các mũi tên chỉ đặc điểm, con số ngày sinh, chu kỳ 9 năm, ba giai đoạn và bốn đỉnh cao của đời người cùng ý nghĩa, sức mạnh của cái tên của mỗi người.

Đọc thêm »