Lưu trữ thẻ: nguyễn nhật ánh

Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng – Nguyễn Nhật Ánh

Trích dẫn sách Người quảng đi ăn mì quảng - Nguyễn Nhật Ánh

"Người Quảng Đi Ăn Mì Quảng" của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ luận bàn về mì Quảng, mà nói đủ mọi thứ trên trời dưới bể. Từ món ăn đến thư pháp, từ sân khấu đến điện ảnh, từ chuyện ở nhà đến chuyện cơ quan, từ chuyện siêu thị đến chuyện phố xá, từ chuyện Sài Gòn đến chuyện miền Tây

Đọc thêm »