Lưu trữ thẻ:nguồn lực

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu – Think And Grow Rich – Napoleon Hill

Trích dẫn sách 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Think And Grow Rich - Napoleon Hill

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu là cuốn sách “chỉ dẫn” duy nhất chỉ ra những nguồn lực bạn phải có để thành công. Cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên giàu có, làm giàu thêm cho cuộc sống của bạn trên tất cả các phương diện của cuộc sống chứ không chỉ về tài chính và vật chất.

Đọc thêm »